Vid MIT, Massachusetts Institute of Technology i Boston fanns det byggnader med både klassisk och modern arkitektur